! ברוכים הבאים

Welcome! Ready to increase your Hebrew vocabulary? Click on any of the picture below to learn another Hebrew phrase.
 • May you be inscribed and sealed for a good year לשנה טובה תכתבו ותחתמו

  0 standard
 • shofar שופר

  3 standard
 • Pomegranate רימון

  0 standard
 • Apple Dipped in Honey תפוח בדבש

  0 standard
 • Wishing you a good year – Shana Tova – שנה טובה

  0 standard
 • Rosh Hashanah : Jewish New Year – ראש השנה

  2 standard
 • Grandfather and grandson: סבא ונכד

  0 standard
 • Penitential prayers סליחות

  1 standard
 • river נהר

  river נהר

  0 standard
 • City עיר

  0 standard